Currently browsing: Uncategorized

Защо поддържането на подходяща РН среда е от изключително значение за микробиома на кожата?

Върху кожата микроорганизмите образуват сложна екосистема – „микробиомът на кожата”. Той формира естествена защита за поддържане на здравето на кожата. […]

Виж още