Всички пакети са с възможност за разсрочено плащане с ДОНИТА ЛИЗИНГ.