Биоптрон

Какво представлява светлината BIOPTRON?

Системата за светлинна терапия BIOPTRON е патентован в целия свят медицински уред със специфичен оптичен елемент, генериращ светлина, която е подобна на тази част от електромагнитния спектър, съдържаща се в слънчевата светлина, но без УВ-лъчи.

Светлинната терапия BIOPTRON е форма на лечение със светлина в областта на превенцията, терапията и рехабилитацията по света. Изключителните характеристики на светлината позволяват да проникне не само през кожата, но и през подкожните тъкани. По този начин положителният ефект не се ограничава само до третирания участък от кожата.

Приложение:

            Светлинната терапия BIOPTRON може да се прилага като допълнително лечение към конвенционалните медицински методи или като самостоятелна терапия при определени симптоми. Може да помогне при:

Лечение на рани

Облекчаване на болка

Дерматология

Педиатрия

Сезонни афективни разстройства

БИОСТИМУЛИРАЩ ЕФЕКТ
Светлината BIOPTRON има биостимулиращ ефект: когато се прилага върху кожата, стимулира светлочувствителните вътрешноклетъчни структури и молекули. Това поставя началото на клетъчни верижни реакции и задейства т.нар. вторични реакции, които не се ограничават само до третирания участък от кожата, а могат да включат цялото тяло.

СТИМУЛИРА И МОДУЛИРА
Светлинната терапия BIOPTRON стимулира и модулира възстановителните и регенеративни процеси, както и процесите в имунната система на човека.

ДЕЙСТВА ПО ЕСТЕСТВЕН НАЧИН
Светлинната терапия BIOPTRON действа по естествен начин като подпомага възстановителните способности на тялото и по този начин помага на тялото да освободи своя собствен лечебен потенциал.

Използването на светлината BIOPTRON като терапевтично средство е известно в голям брой области на приложение от момента на неговото разработване преди повече от 15 години.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВЕТЛИННАТА ТЕРАПИЯ BIOPTRON

Светлинната терапия трябва да се прилага индивидуално. Продължителността на всяка лечебна сесия, както и на целия курс на лечение, зависи главно от здравословния проблем и състоянието на третирания участък.В зависимост от симптомите лечението със светлинната терапия BIOPTRON отнема няколко минути веднъж или два пъти дневно. Терапията трябва да се прилага, когато разполагате с време да се отпуснете и да се насладите на нейния биостимулиращ ефект.